Forside Tidsplan Modeller Kontakt Materialer Gaver
Bygningsudvalg Vorgod-Barde missionshus - Bardevej 6, Vorgod-Barde Talere: Forside

Denne side omhandler process med valg og gennemførelse af Emaus’ fremtid med hensyn til bygninger.


De 3 modeller vil blive beskrevet og der vil komme løbende opdateringer af siden, så håber mange vil være med til at informere og holde øje med nye tiltag.


Først arbejdes der med 3 modeller, der i løbet af februar vil blive præsenteret og derefter skal der fra jeres side tages stilling til hvilken model der skal arbejdes videre med.

Senest 1. Marts vil vi gerne have jeres forhåndstilkendegivelser, så vi har en idé om, hvor vi skal arbejde videre henad.

Det kan gøres ved at aflevere folder til Kurt West eller mig, i postkassen ved Kurt (Solskrænten 15) eller ved at udfylde denne google formular.

Alle 3 modeller er ligeledes beskrevet i vores missionshus

De 3 modeller er:

1. Vedligehold af nuværende hus

2. Tilbygning og forbedring af nuværende hus

3. Nybygning af missionshus på ny grund.


Der er af bestyrelsen nedsat et husudvalg, og dette udvalg (eller dele deraf) kommer gerne ud og fortæller om de forskellige modeller og hvordan økonomi er tænkt gennemført.

                                    Med venlig hilsen

Husudvalget

(Karsten Iversen, Kurt West og Oluf Mogensen)https://forms.gle/24pWxxYFSywUPMou5